V.3. Vyjadrila spoločnosť do 14 dní ochotu zaoberať sa aj anonymným podnetom občana upozorňujúcim na možný nesúlad prijímania daru zamestnancom firmy s jej pravidlami?

 
Názov
Kategória
V.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
1 b.áno
1Horezza, a.s.
štátna
1 b.áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1 b.áno
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.áno
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1 b.áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno
1TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.áno
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
1 b.áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno
47Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0,5 b.čiastočne nevyjadrili sa k samotnému oznámeniu, nevyzvali na doplnenie údajov, uviedli len, že zachovávajú mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa
47Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne podnet vyhodnotili ako oznámenie protispoločenskej činnosti bez vedomosti, či oznamovateľ je zamestnancom
47Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne podnet posúdili ako oznámenie o protispoločenskej činnosti, aj keď nebolo jasné, že ide o zamestnanca spoločnosti
47Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne podnet vyhodnotili ako oznámenie o protispoločenskej činnosti, aj keď nebolo jasné, že oznamovateľ je zamestnanec spoločnosti
47Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne oporúčali postupovať ako v prípade oznámenia o protispoločenskej činnosti, aj keď nebolo jasné, že oznamovateľ je zamestnanec spoločnosti
47Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne podnet vyhodnotili ako oznámenie o protispoločenskej činnosti, aj keď nebolo jasné, že ide o zamestnanca podniku
Priemer
0,49 b.
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
53Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie vyjadrili ochotu zaoberať sa podnetom po dovolenkách, ale neozvali sa
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
53BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie oznámeniu o údajnom prijatí daru sa v odpovedi nevenovali
53Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie na podnet reagovala anonymná zodpovedná osoba takmer po 6 týždňoch
53Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
53Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie uviedli, že oznámenie nie je možné vzhľadom k jeho obsahu prveriť a odporučili postup v zmysle platnej legislatívy
53EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
53Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť podnet posúdila ako infožiadosť bez potrebných náležitostí
53Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v prípade želania ostať v anonymite odporučili obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní
53MBB a.s.
mestská
0 b.nie odporučili sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní
53MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili na orgány činné v trestnom konaní
53Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
53MsBP
mestská
0 b.nie
53Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
53Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie uviedli, že je na oznamovateľovi, ako naloží so spomínanou informáciou
53Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
53Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odporučili obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní
53Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
53Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na kompetentné verejné orgány
53Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uviedli, že keďže nedostali konkrétne informácie je na žiadateľovi ako naloží s informáciou
53Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie na podnet reagovali až po 5 týždňoch
53Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
53Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
53Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie skonštatovali, že uvedený rozsah údajov nie je možné hodnoverne preveriť
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie odporučila obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní
53Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť odporučila, aby sa oznamovateľ obrátil na príslušné štátne orgány
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie odporučili oznámiť vec príslušným orgánom
53Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na príslušné orgány
53SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na políciu
53Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie podanie posúdili ako infožiadosť, ktorú požiadali doplniť aj o údaj o žiadateľovi
53Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní alebo podať oznámenie o protispoločenskej činnosti
53Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
53TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
53Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uviedli, že ak chce oznamovateľ ostať v anonymite, má sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní
53Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
53Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali až po 23 dňoch
53Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
53Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
53Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte