V.3. Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa?

 
Názov
Kategória
V.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne napísali, že to, či sa sťažnosťou budú zaoberať, je v kompetencií vedenia
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno
1BIONT, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1BPM, s.r.o.
mestská
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne vyžiadali upresnenie sťažnosti
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne podanie je možné dať anonymne, no musí byť do 5 dní potvrdené vlastným podpisom, u bežných elektronických podaní nie je zaručená spätná väzba
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
áno
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie nedopovedali
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie nedopovedali
1Rudné bane, š.p.
štátna
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie uviedli, že musia preveriť každú (nie anonymnú) sťažnosť
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie neodpovedali
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne sťažnosť musí byť podpísaná
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne sťažnosť musí byť podpísaná
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie sťažnosť nesmie byť anonymná
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte