V.1. Má spoločnosť na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)?

 
Názov
Kategória
V.1
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
1 b.ánoviď link viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno infolinka viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno pomenované ako "Vaše názory" viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno formulár viď link
1Horezza, a.s.
štátna
1 b.áno Sekcia Napíšte nám viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno Všeobecné informácie viď link Podnety a sťažnosti viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.áno formulár viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno kontakt aj s komentárom, možnosť podať pripomienku viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link viď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.áno formulár pre problémy aj správy viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.ánoviď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1 b.áno formulár viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
1 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno označené ako "Korešpondenčná adresa" viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.áno aj opis podania sťažností a návrhu viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link viď link viď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
Priemer
0,72 b.
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne len všeobecný email bez komentára viď link
57BIONT, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne chýba všeobecný kontakt, iba kontakt a infolinka ohľadom prípravkov viď link viď link
57Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne iba všeobecný email bez komentára viď link
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne iba všeobecný email, preklik na formulár "Vaše otázky" nefunguje viď link
57ENERGO-SK, a.s.
župná
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt bez komentára viď link
57Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
57Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne iba všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57MH Invest, s.r.o.
štátna
0,5 b.čiastočne formulár je určený pre potencionálnych investorov viď link
57MsBP
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
57Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
57Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
57Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt, emailový kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
57SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
57Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57TEHOS, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57TERMÁL s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Transpetrol, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt, chýba všeobecný emailový kontakt, bez komentára viď link
57Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne označené ako zakaznik@vodarne.eu bez komentára viď link
57Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
88Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie email podľa popisu slúži pre nahlasovanie porúch viď link
88Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
88Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88MBB a.s.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
88TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
88Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte