V.1. Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)?

 
Názov
Kategória
V.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno primárny kontakt
viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
ánoviď link
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
ánoviď link
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne len formulár na nahlasovanie závad
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link a viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno kontaktná osoba na sťažnosti zákazníkov
viď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno kontaktná osoba na sťažnosti
viď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
ánoviď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno rýchly kontakt
viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
ánoviď link údajne je zriadená aj horúca linka no číslo je uvedené len v etickom kódexe nie na stránke spoločnosti
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link , zriadená aj protikorupčná linka a email- uvedené v etickom kódexe
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte