IV.9. Má spoločnosť na stránke vytvorenú záložku kariéra, v ktorej zverejňuje informácie o pracovných pozíciách?

 
Názov
Kategória
IV.9
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.ánoviď link
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.ánoviď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno chýba sprievodný komentár, stránka sa zdá chybne prázdna viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno chýba sprievodný komentár, stránka sa zdá byť chybne prázdna viď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno chýba sprievodný komentár, stránka sa zdá chybne prázdna viď link
1Vadaš s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno chýba sprievodný komentár, stránka sa zdá chybne prázdna viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno chýba sprievodný komentár, stránka sa zdá chybne prázdna viď link
Priemer
0,58 b.
58Letisko Sliač, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne označené ako "Oznamy" viď link
59AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
59BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
59Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
59Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
59MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
59Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie momentálne nefunkčná stránka viď link
59SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
59Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
59Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
59SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte