IV.7. Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke?

 
Názov
Kategória
IV.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno na portáli profesia, úrad práce
1BIONT, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno na portáli profesia
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno na portáli profesia, v miestnej tlači
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno na portáli profesia, formou letákov na zastávkach, v MHD, na informačných tabuliach spoločnosti
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo vozidlách MDH, na stránke ISTP
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno na príslušnom úrade práce
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno na portáli profesia
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1KSP, s.r.o.
mestská
áno na portáli profesia
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno na portáli profesia
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, kariéra, istp.sk, v týždenníku PARDON, úrady práce
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, istp.sk
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno na portáli profesia
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno na portáli profesia a vo vysielaní televízie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie neuviedli
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno na portáli profesia, istp.sk a úradoch práce
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno na stránke mesta
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno na portáli profesia, v regionálnej tlači
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno na úrade práce
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno na portáli profesia, prípadne cez úrad práce
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno inzeráty v periodikách a na internetových portáloch
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne primárne výber priamo z vlastnej databázy, v prípade potreby používajú portál profesia
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno týždenník MY Noviny stredného Považia
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno na úrade práce, v týždenníku Pardon
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno vo vysielaní, na portáli profesia
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno v novinách Pardon
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že ponuky zverejňujú len ojedinele, vyberajú z databázy, ak tak v lokálnych periodikách
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, úradoch práce, poštách, školách, obecných úradoch
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno na istp.sk a jobs.sk
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
čiastočne na úradnej tabuli, v klientskom centre mesta
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
áno na portáli kariera.sk
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno v regionálnych novinách
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno na portáli profesia, v denníku Korzár
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno v niektorých prípadoch na portáli profesia
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, regionálne noviny
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno v miestnych periodikách
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno v oblastnej tlači
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno na portáli profesia a istp.sk
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie okrem webstránky iba na informačných tabuliach podniku
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne pracovné ponuky zväčša nezverejňujú, ojedinele na portáli profesia alebo na úradoch práce
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno na portáli profesia
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie posielajú iba hromadný mail v rámci železničného sektora
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno na portáli profesia
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, na facebook, úrady práce, stredné a vysoké školy, s ktorými má spoločnosť dohodu, na vývesných plochách
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno regionálne printové média, predovšetkým ale pozície obsadzujú z interných zdrojov alebo z databázy
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno na portáli profesia, istp.sk
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte