III.5. Zverejňuje spoločnosť ponuky na predaj a prenájom majetku na svojej stránke?

 
Názov
Kategória
III.5
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
4 b.áno neuvádza kde viď link
1BIONT, a.s.
štátna
4 b.áno informácie o ubytovaní www.biont.sk/ubytovanie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno sekcia Aktuality viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno zverejnené obchodné verejné súťaže na prenájom viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
4 b.áno na svojom webe, webe mesta a v tlači - zaslané kópie
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.áno v sekcii Verejné obstarávania viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.áno momentálne neaktuálne, zaslaný screenshot
1Horezza, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality napr. viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1MBB a.s.
mestská
4 b.áno aktuálne nie je žiadna zverejnená viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1MsBP
mestská
4 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno časť Zverejňovanie viď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
4 b.ánoviď link viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link a v sekcii Aktuality
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality, zaslané printscreeny z realizovaných ponúk
1TERMÁL s.r.o.
mestská
4 b.áno zaslali pdf s verejnou obchodnou súťažou viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno predaj nehnuteľnosti v Starom Smokovci zaslali zverejnené podklady Verejnej obchodnej súťaže
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link momentálne neprebieha žiaden prevod
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
Priemer
2,34 b.
55Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.čiastočne doteraz neuverejňovali, ale od augusta 2019 áno
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
56AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpovedali, že ponuky nezverejňujú
56BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
56Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie BVS uviedla, že ponuky na webe BVS nezverejňuje
56ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nezverejňuje
56Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie zverejňuje v internom systéme, prípadne v celoštátnej tlači
56Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
56Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
56Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nezverejňuje, zatiaľ nebol realizovaný predaj majetku
56MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
56MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie činnosť výlučne zameraná na aktivity súvisiace s projektom strategického parku
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňujú
56Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie neponúka majetok na prenájom, prevody na žiadosť
56Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňujú, lebo nepredávajú
56Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie "spoločnosť nepredáva ani neprenajíma majetok", ale v roku 2018 raz predávali
56Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
56Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie špecifický majetok, realizuje sa s distribučnými spoločnosťami
56Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
56SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
56Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie tvrdí, že zverejňuje, ale momentálne prevod neprebieha, nemá sekciu na webe
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
56Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
56Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
56THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie v danom období nezverejňovali ponuky na svojom webe
56Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
56Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
56Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
56Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nie na svojom webe, ale na špecializovaných portáloch
56TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
56Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dražby sa vyhlasujú v mesačníku Štúrovo a okolie
56Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
56Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie majetok predáva ojedinele
56Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
94EMKOBEL, a.s.
mestská
94Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
94Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
94Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
94Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
94Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
94Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte