III.6. Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe?

 
Názov
Kategória
III.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
ánoviď link viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
ánoviď link
1BPM, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link medzi aktualitami
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1KSP, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, v časti tlačové centrum, ponuky sa údajne zobrazujú v aktuálnej dobe
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie len na oznamovacej tabuli spoločnosti
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
ánoviď link
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
ánoviď link resp. na stránke mesta viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno pravdepodobne v časti aktuality, podstránku nemajú, no vo vyhľadávaní sa zobrazia predošlé výzvy
viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
ánoviď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne uvedený len sprostredkovaný predaj
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, samostatná podstránka ale vytvorená nie je, pravdepodobne v aktualitách, žiaden archív nenájdený
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neuviedli, na webovom sídle podstránka predaj/prenájom nie je
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neuviedli, na webovom sídle podstránka predaj/prenájom nie je
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
čiastočne tvrdia, že áno no link neposkytli a na webovom sídle podstránka predaj, prenájom nie je
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
ánoviď link viď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno v časti oznamy
viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno no momentálne nemajú nič zverejnené, na webovom sídle podstránka predaj, prenájom nie je
1SMS TTSK s.r.o.
župná
ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, no na webe nemajú nič, lebo menili stránku
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno extra podstránku nemajú, staršie ponuky ale boli zverejnené
viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno záložka na prenájom
viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno nie v samostatnej sekcii
viď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno v časti aktuality
viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neuviedli, na webovom sídle podstránka predaj/prenájom nie je
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno v časti aktuality
viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte