III.4. Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od januára 2016?

 
Názov
Kategória
III.4
 
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno 4 predaje v 2017 a 1 predaj v 2018
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno používa pri predajoch, nepoužíva pri prenájmoch
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno raz v roku 2017 a raz v roku 2018 pri predaji
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno využili pri 4 predajoch
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno využili 4x
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno elektronická aukcia v roku 2019
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno 1 prevod s použitím elektronickej aukcie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno 3x elektronická aukcia a 6x dražba
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno využili raz v roku 2017
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno 38 e-aukcií za rok 2016, 5 za 2017 a 12 za 2018
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno raz pri predaji kovového odpadu
Priemer
0,24 b.
12Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili - iba odpredaj starého majetku bez hodnoty
12AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nevyužili
12Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie používajú viackolové ponukové konania
12Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie nevyužila, iba jeden prevod v danom období
12BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nepoužili, realizovali 1 predaj
12BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili - predaj nebol realizovaný, krátkodobé nájmy
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie používajú prieskum trhu, obchodné verejné súťaže
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie nepredávala vlastná majetok, iba mandatórne prevody; prenájom cez verejné obchodné súťaže
12Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili, v súlade so Zásadami hospodárenia mesta
12CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie používajú obchodné verejné súťaže
12Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili, predaj iba opotrebovaného majetku s nízkou hodnotou
12Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nevyužili
12Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nevyužili, iba odpredaje opotrebeného majetku s nízkou hodnotou
12Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili elektronickú aukciu
12Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
12Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili, používajú ponukové konania
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužila, predaje nerealizovala
12MBB a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili
12MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
12MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie nevyužili, činnosť výlučne zameraná na aktivity súvisiace s projektom strategického parku
12Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili, predaj nerealizovali a prenájom bol len pre malé skladové kapacity, kde neexistujú konkurenčné ponuky
12MsBP
mestská
0 b.nie nevyužili
12Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie nevyužili, špecifiká určitých druhov majetku a zákonné obmedzenia
12Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili, iba jeden predaj OVS
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili, používajú obchodné verejné súťaže
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili, používajú verejné obchodné súťaže
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie 1 predaj, elektronickú aukciu nepoužili
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie nevyužili
12Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili, predávajú a prenajímajú len špecifický majetok
12Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie žiadne prevody externým subjektom
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili pri predaji majetku, ale využívajú pri predaji štrkopiesku
12SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužila
12SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nevyužili, postup v zmysle stanov
12Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
12Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
12Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie predaj nerealizovali a pri prenájme nevyužívajú - ponuka prevyšuje dopyt
12TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie verejná obchodná súťaž pri prenájme
12TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nevyužili
12Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
12Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
12Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba predaj vyradeného majetku na náhradné diely
12Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
12Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nevyužili
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie nie nevyužili, uvádzajú, že na štátne podniky sa nevzťahuje zákon 278/1993, ktorý upravuje elektronické aukcie pri nakladaní s majetkom štátu
12Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie nevyužili, prevody na základe povolenia Vlády SR alebo so súhlasom ministerstva
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nevyužili
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
12Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nevyužíva elektronické aukcie, ale ponukové konania
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nevyužili
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
94EMKOBEL, a.s.
mestská
94Enerbyt s.r.o.
mestská
94Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
94Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
94Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
94Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
94Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte