III.4. Koľkokrát Vaša spoločnosť využila elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2010? VS. Použili ste ju aspoň raz od 2010?

 
Názov
Kategória
III.4
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nepredávali majetok
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie majetok predávať nemôžu a pri prenájme elektronickú aukciu nevyužili
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nepredávali majetok vraj nedisponuje žiadnym majetkom
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nepredávali majetok
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie 1. majetok sa predával iba v rámci majetkovoprávneho vysporiadania, 2. el. aukcia, ktorú mali naplánovanú sa neuskutočnila pre nezáujem o budovu
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nepredávali majetok
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie odkázali nás na e-vestník, ale link, ktorý nám poslali nefungoval
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nepredávali majetok
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte