III.2. Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach spoločnosti organizovaných od januára 2015 do augusta 2019?

 
Názov
Kategória
III.2
 
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.5+ 5,3
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.5+ 5,2
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.5+ 13,7
1MH Invest, s.r.o.
štátna
3 b.5+ 7,6
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
3 b.5+ 5,2
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.5+ 6,5
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.5+ 6,7
8Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.3 až 5 4,5
8Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,2
8BIONT, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,5
8Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.3 až 5 4,6
8Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.3 až 5 3,8
8ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.3 až 5 3,1
8Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.3 až 5 3,3
8Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,6
8Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,6
8Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.3 až 5 4,5
8Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.3 až 5 3,2
8Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.3 až 5 3
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,3
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3,9
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 4,8
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.3 až 5 3
8Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.3 až 5 4,4
8Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.3 až 5 3
Priemer
1,61 b.
27Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.1,5 až 3 2,8
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2
27Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.1,5 až 3 2,8
27Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.1,5 až 3 2,4
27Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.1,5 až 3 2,6
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.1,5 až 3 2,2
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,8
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.1,5 až 3 1,8
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.1,5 až 3 2
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.1,5 až 3 2
27Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,2
27Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.1,5 až 3 2,8
27Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.1,5 až 3 1,6
27Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,5
27Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.1,5 až 3 1,75
27Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.1,5 až 3 2,5
27Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,6
27TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,1
27Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
1 b.1,5 až 3 2,7
27Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.1,5 až 3 2,7
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,2
27Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.1,5 až 3 2,2
50AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.1 až 1,5 1,3
50Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.1 až 1,5 1,1
52BARDTERM, s.r.o.
mestská
52Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
52Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
52CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
52EMKOBEL, a.s.
mestská
52Enerbyt s.r.o.
mestská
52Horezza, a.s.
štátna
52Hydromeliorácie, š.p.
štátna
52Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
52Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52MBB a.s.
mestská
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
52MsBP
mestská
52Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
52Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52Prešov REAL, s.r.o.
mestská
52Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
52Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
52SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
52Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
52Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
52SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
52Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
52Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
52TEHOS, s.r.o.
mestská
52TERMÁL s.r.o.
mestská
52THERMALPARK DS, a.s.
mestská
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
52Transpetrol, a.s.
štátna
52Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
52Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
52Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52Vadaš s.r.o.
mestská
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
52Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
52Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
52Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte