III.3. Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach?

 
Názov
Kategória
III.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
5+ 5,8
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1,5-3 2,71
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1,5-3 2,2
1BIONT, a.s.
štátna
1,5-3 2,71
1BPM, s.r.o.
mestská
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3-5 3,22
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1,5-3 2,15
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1,5-3 2,17
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3-5 4,25
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1,5-3 2,63
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1ENERGO-SK, a.s.
župná
3-5 4,2
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3-5 3,33
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1,5-3 2,33
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5+ 5,9
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5+ 5
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
3-5 3,29
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
5+ 5,25
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5-3 2,56
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
1,5-3 1,75
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1,5-3 2,38
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1,5-3 2,44
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
3-5 3,23
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1,5-3 1,9
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
5+ 8
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1-1,5 1,26
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3-5 3,5
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5+ 8
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1,5-3 2,89
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1,5-3 1,65
1Rudné bane, š.p.
štátna
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
5+ 5,75
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,5-3 2,62
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1,5-3 2,86
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1,5-3 1,6
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
3-5 3,09
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1,5-3 2,54
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1,5-3 1,92
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3-5 3,62
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1,5-3 2,33
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3-5 3,14
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
3-5 3,93
1Transpetrol, a.s.
štátna
1,5-3 1,5
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3-5 3,25
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3-5 3,72
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1,5-3 1,59
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3-5 3,05
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5+ 6,4
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1,5-3 2,75
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
5+ 5,62
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1,5-3 1,71
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte