II.12. Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne?

 
Názov
Kategória
II.12
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3 b.áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3 b.áno
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1BIONT, a.s.
štátna
3 b.áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno
1EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.áno
1Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3 b.áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
3 b.áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.áno
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
3 b.áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
3 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
1MBB a.s.
mestská
3 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.áno
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
3 b.áno
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
3 b.áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
3 b.áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.áno
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.áno
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
3 b.áno
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.áno
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
3 b.áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.áno
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3 b.áno
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3 b.áno
1TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.áno
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
3 b.áno
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
3 b.áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
3 b.áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
Priemer
2,25 b.
76AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie žiadna odpoveď
76Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie žiadna odpoveď
76Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie žiadna odpoveď
76Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie žiadna odpoveď
76Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76MsBP
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie žiadna odpoveď
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
76Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie žiadna odpoveď
76Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po zákonnej lehote
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte