II.10. Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne?

 
Názov
Kategória
II.10
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne najskôr informácie nesprístupnili, po výzve stanovisko zmenili
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočne žiadali informácie nad rámec zákona
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie neodpovedali
1BIONT, a.s.
štátna
áno
1BPM, s.r.o.
mestská
áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočne odpovedali po uplynutí zákonnej lehoty
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne najskôr informácie nesprístupnili po druhom emaile sa rozhodli informácie poskytnúť
1MH Invest, s.r.o.
štátna
áno
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie žiadosť zaevidovali, ale neodpovedali
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Rudné bane, š.p.
štátna
čiastočne žiadali informácie nad rámec zákona
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne odpovedali po obštrukciách
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne odpovedali po obštrukciách
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie žiadosť síce zaevidovali, no neodpovedali
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne odpovedali po obštrukciách
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie neodpovedali
1SMS TTSK s.r.o.
župná
áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie neodpovedali
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne odpovedali po obštrukciách
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie neodpovedali
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie neodpovedali
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne najskôr informácie poskytli len odkaz na web stránku po 2 emaile informácie poskytli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiadosť zaevidovali, postúpili na riešenie ale neodpovedali
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne žiadali informácie nad rámec zákona
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie neodpovedali
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte