II.9. Uvádza spoločnosť na stránke špecifický kontakt pre zasielanie infožiadostí?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno Kontakt pre infozákon viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno V časti "Právne" viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno označené ako "Poskytovanie všeobecných informácií" viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
28Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne dáta nenájdené 19.8., kontaktný formulár nie je špecifikovaný aj na účel infozákona
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne označené ako "Ako získať informácie" viď link
28THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne označené ako "Všeobecné informácie" viď link
Priemer
0,57 b.
31AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nefunkčná stránka o slobodnom prístupe k informáciám viď link
31Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8., uvádzajú iba, že nesprávne doručené žiadosti nebudú uznané
31Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8., konkrétny kontakt neuvádza viď link
31Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie označené všeobecne ako "Informácie", bez zmienky o zákone viď link
31Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte