II.9. Uvádza spoločnosť na stránke špecifický kontakt pre zasielanie infožiadostí?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nefunkčná stránka o slobodnom prístupe k informáciám viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8., uvádzajú iba, že nesprávne doručené žiadosti nebudú uznané
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8., konkrétny kontakt neuvádza viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie označené všeobecne ako "Informácie", bez zmienky o zákone viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
Priemer
0,57 b.
71Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne dáta nenájdené 19.8., kontaktný formulár nie je špecifikovaný aj na účel infozákona
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne označené ako "Ako získať informácie" viď link
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne označené ako "Všeobecné informácie" viď link
74Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
74Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
74Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
74Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
74Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.ánoviď link
74Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno Kontakt pre infozákon viď link
74Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno V časti "Právne" viď link
74Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
74Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
74Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno označené ako "Poskytovanie všeobecných informácií" viď link
74Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
74Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
74Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
74Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte