II.2. Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať?

 
Názov
Kategória
II.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1BIONT, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1Horezza, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1MBB a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1MH Invest, s.r.o.
štátna
4 b.ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno okrem účtovnej závierky a poznámok k nej viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
4 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
4 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
Priemer
3,2 b.
80Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne rozpoznávanie textu je chybné, kopírovanie a vyhľadávanie nefunguje plne viď link
80MsBP
mestská
2 b.čiastočne chybné rozoznávanie slov viď link
82Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nieviď link
82BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
82EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
82Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nieviď link
82Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie 2018 nie, predchádzajúce roky fungujú s chybami viď link
82Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
82Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
82SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nieviď link
82Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nieviď link
82Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
82Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nieviď link
82Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nieviď link
82Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
82Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte