II.2. Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať?

 
Názov
Kategória
II.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
áno
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne z výročnej správy sa nedá kopírovať
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne výročná správa rozdelená do viacerých súborov, vyhľadávanie je komplikované
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie výročná správa za rok 2013 je zverejnená v registri účtovných závierok
viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte