I.5. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne?

 
Názov
Kategória
I.5
 
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
8 b.áno zverejnené štvrťročne, k majetku uvádzajú "vlastné imanie" viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
3Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.čiastočne štvrťročne, chýbajú úvery a celkový majetok viď link
3Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.čiastočne informácie o stave hospodárenia sa nachádzajú v zápisoch zo zasadnutia Rady RTVS viď link
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.čiastočne výnosy a hospodársky výsledok viď link
3Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.čiastočne štvrťročne, chýbajú úvery a celkový majetok viď link
Priemer
0,32 b.
7Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
7Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte