I.2. Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata štvrťročne, majetok, počet zamestnancov ročne?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
žiadne
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
žiadne
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
žiadne
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
žiadne
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
iba ročne/ iba časť ukazovateľov
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
žiadne
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
iba ročne/ iba časť ukazovateľov spoločnosť zverejňuje súvahu (výsledky hospodárenia) 2x za rok
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
žiadne
1KSP, s.r.o.
mestská
žiadne
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
žiadne
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
žiadne
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
žiadne
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
žiadne
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
žiadne
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
žiadne
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
žiadne
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
žiadne
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
iba ročne/ iba časť ukazovateľov
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
žiadne
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
žiadne
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
žiadne
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
žiadne
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
žiadne
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
iba ročne/ iba časť ukazovateľov
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
žiadne
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
iba ročne/ iba časť ukazovateľov na stránke v sekcii účtovné závierky
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
všetky
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
žiadne
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
žiadne
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
žiadne
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
žiadne
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
žiadne
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
žiadne
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
žiadne
1Transpetrol, a.s.
štátna
žiadne
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
žiadne
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
žiadne
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
žiadne
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
žiadne
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
žiadne
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
iba ročne/ iba časť ukazovateľov spoločnosť má zverejnenú účtovnú závierku iba za r. 2010
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
žiadne
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
žiadne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
žiadne
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
žiadne
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte