I.3. Je na stránke spoločnosti zverejnené, kto je jej vlastníkom vrátane percentuálnych podielov?

 
Názov
Kategória
I.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno strana 5 viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.ánoviď link
1BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 8 viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 11, detailnejší rozpis menšinových akcionárov na strane 146 viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno strana 5 viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno str. 18 výročnej správy (podľa pdf čítačky) viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno profil spoločnosti viď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 3 viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno strana 99 viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 6 viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 6 viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno v prelinku na výročnú správu, str. 4 viď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.áno strana 15 viď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 a 8 viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 8 a 9 viď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 3 viď link
1MBB a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno strana 1 viď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 3 viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.áno str. 23 výročnej správy 2018 viď link
1MsBP
mestská
2 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno strana 7 viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno uvedený zriaďovateľ, strana 3 viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno strana 13 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 9 viď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 5
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno zriadenie zákonom a z toho vyplývajúce vlastníctvo štátom viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno strana 34 viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno 100% majetková účasť štátu viď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno strana 25, 27 viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 8 viď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 5 viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 15-25 viď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno strana 2 viď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno zriaďovateľ, strana 6 viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno podstránka "Akcionár" viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno v sekcii Valné zhromaždenie viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zriadenie, strana 5 viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 7 viď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 4 viď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno podiel podľa okresov viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.áno strana 7 viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 4 viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 7 viď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno strana 3, 6 viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ, strana 12 viď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno zakladateľ viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno strana 2 viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 66 viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zriadenie, strana 10 viď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno strana 8 viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
Priemer
1,63 b.
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba špecifikácia akcionárov minimálne podľa okresov, strana 6 viď link
81Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba špecifikácia percentuálnych podielov, strana 5 viď link
81Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne chýba detailný rozpis obcí alebo aspoň percentuálny podiel podľa okresov, strana 9-10 viď link
84AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
84BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
84ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
84Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8., informácia je vo VS - tá nie je na stránke
84Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
84MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
84Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
84Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
84Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
84Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie uvádza sa zakladateľ, nie je však jasné že podnik je stále plne vlastnený štátom viď link
84TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
84THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
84Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
84Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
84Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie chýba podrobný rozpis obcí, strana 4 viď link viď link
84Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte