I.3. Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom?

 
Názov
Kategória
I.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno vo výročnej správe
1BIONT, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1BPM, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe za rok 2011 a čiastočne aj na hlavnej stránke
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejnení len majoritní akcionári vo výročnej správe
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
áno vo výročnej správe
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1MH Invest, s.r.o.
štátna
ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi, ale len percentuálny podiel akcií podľa okresov
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno vo výročnej správe
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1SMS TTSK s.r.o.
župná
ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe, no nie sú zverejnené všetky obce, ktoré sú akcionármi
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte