I.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1BIONT, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
6 b.ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
6 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015, dokument "výročná správa (1.časť)" link nefunkčný viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
6 b.áno link na Register ÚZ viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
Priemer
4,62 b.
77MBB a.s.
mestská
3 b.čiastočne len výročné správy za roky 2018 a 2017 viď link
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016 viď link
79AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
79BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
79Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
79CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie v sekcii O spoločnosti, Súčasnosť, Ekonomické ukazovatele je prelink na register ÚZ - pre návštevníka stránky nejasné, výročná správa sa nespomína viď link
79Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
79MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
79MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
79Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
79Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
79Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba výročná správa za rok 2018 - zverejnená až po termíne hodnotenia a kontroly viď link
79Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
79Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
79Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
79Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
79Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte