I.1. Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočne nebola zverejnená výročná správa za rok 2013
viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
ánoviď link
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne nebola zverejnená výročná správa za rok 2013
viď link
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne neboli zverejnené výročné správy za roky 2012 a 2013
viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočne iba za roky 2013 a 2012, nie sú navyše na hlavnej stránke, ale iba v záložke na spodnej lište stránky, kde ľahko uniknú pozornosti
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
čiastočne nebola zverejnená výročná správa za rok 2013
viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
ánoviď link
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne neboli zverejnené výročné správy za roky 2012 a 2013
viď link správa za rok 2013 je zverejnená v registri účtovných závierok
viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno v časti ostatné dokumenty
viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
ánoviď link
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
ánoviď link
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
ánoviď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie v časti výročné správy majú iba daňové priznanie a účtovné závierky
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
ánoviď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie výročná správa za rok 2013 je uvedená v registri účtovných závierok, po stiahnutí sa však otvorí iný dokument
viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne neboli zverejnené výročné správy za roky 2011 a 2013
viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne nebola zverejnená výročná správa za rok 2011
viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
ánoviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte