Názov
Kategória
Známka
IV
V
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+41 %0 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+40 %0 %
1MBB a.s.
mestská
D40 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+46 %0 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-19 %0 %
7Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C48 %3 %
7Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+30 %3 %
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+43 %3 %
10BARDTERM, s.r.o.
mestská
E29 %5 %
10Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-52 %5 %
10Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %5 %
10Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %5 %
10Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-27 %5 %
10Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D33 %5 %
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-24 %5 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B76 %5 %
10Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+24 %5 %
10Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+20 %5 %
10Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C40 %5 %
10Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-48 %5 %
22MsBP
mestská
E29 %8 %
23Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+33 %10 %
24MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-40 %13 %
24Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+17 %13 %
24SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+30 %13 %
24Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %13 %
24TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %13 %
24Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+28 %13 %
30Horezza, a.s.
štátna
E+24 %15 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D8 %15 %
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %15 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D7 %15 %
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-54 %15 %
30THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-2 %15 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-22 %15 %
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %15 %
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-2 %15 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %15 %
40BIONT, a.s.
štátna
C-33 %18 %
40CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+26 %18 %
40MH Invest, s.r.o.
štátna
E+15 %18 %
40Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-21 %18 %
40Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D43 %18 %
45Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D33 %20 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+64 %20 %
45Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+49 %20 %
45Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D26 %20 %
45Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D19 %20 %
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D19 %20 %
51Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+12 %23 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
D+50 %23 %
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E10 %25 %
53Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-28 %25 %
53Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-34 %25 %
53Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-42 %25 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-21 %28 %
Priemer
C-34 %32 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C29 %33 %
59Enerbyt s.r.o.
mestská
D+48 %35 %
59Transpetrol, a.s.
štátna
D11 %35 %
61ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %38 %
61Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+41 %38 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+29 %40 %
63Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+21 %40 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C29 %41 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-30 %41 %
67Letisko Sliač, a.s.
štátna
C19 %43 %
68Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+53 %44 %
69Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-16 %45 %
70Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %46 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-33 %48 %
72Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+77 %49 %
72Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %49 %
74Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+11 %51 %
75Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+12 %54 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-38 %56 %
76Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B45 %56 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D35 %56 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B67 %58 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D21 %58 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-48 %58 %
82Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+56 %61 %
83Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C56 %63 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %63 %
83Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %63 %
86Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C43 %64 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %65 %
87Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-39 %65 %
87Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-38 %65 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B57 %66 %
90Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+33 %66 %
92Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-73 %71 %
93Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-79 %78 %
93Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+56 %78 %
95Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B52 %80 %
96Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B40 %83 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A73 %83 %
98Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-62 %86 %
99Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B67 %88 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+94 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte