Názov
Kategória
Známka
III
VI
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-18 %0 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E41 %25 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E15 %25 %
4MsBP
mestská
E65 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E18 %19 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+41 %40 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %0 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+40 %40 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+47 %40 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+43 %18 %
12Horezza, a.s.
štátna
E+41 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+18 %0 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+41 %25 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+30 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-41 %14 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-41 %25 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-9 %40 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-9 %0 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %25 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-45 %0 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %0 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-20 %31 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-18 %0 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-18 %13 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %0 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %13 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-41 %14 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D18 %40 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D25 %0 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D76 %0 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D43 %40 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
D18 %0 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D33 %25 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D65 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D18 %0 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D27 %19 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D65 %38 %
40MBB a.s.
mestská
D41 %25 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+18 %25 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %25 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+47 %40 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+53 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+47 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+43 %40 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %75 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+32 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+27 %81 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+29 %39 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %40 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+41 %40 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+78 %
Priemer
C-43 %36 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-60 %25 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-30 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-65 %
58BIONT, a.s.
štátna
C-45 %100 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-9 %18 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-29 %63 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-40 %15 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-25 %31 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-58 %25 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-41 %40 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-55 %14 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C32 %34 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C13 %13 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C65 %25 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C78 %13 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C45 %14 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C33 %31 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C53 %66 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+55 %34 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+50 %31 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+13 %78 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+50 %100 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+58 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+85 %100 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+65 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+70 %75 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-68 %63 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-30 %13 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-65 %40 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-75 %63 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-60 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-80 %40 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %100 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B53 %84 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B75 %88 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B45 %38 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B58 %100 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B70 %25 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %36 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B53 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+55 %100 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A65 %94 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+83 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte