Názov
Kategória
Známka
I
Priemer
C-47 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %
1MBB a.s.
mestská
D33 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-46 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %
1Horezza, a.s.
štátna
E+7 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %
1MsBP
mestská
E12 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte