Názov
Kategória
Známka
I
III
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %83 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %65 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %55 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %53 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %80 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %70 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %58 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %45 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %75 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %53 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %65 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %80 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %60 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %75 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %55 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %65 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %30 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %68 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %35 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %70 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %65 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %85 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %58 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %50 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %13 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %50 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %55 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %53 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %33 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %45 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %78 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %65 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %32 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %55 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %41 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %58 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %25 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %40 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %29 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %9 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-46 %45 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %65 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %30 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %60 %
Priemer
C-47 %43 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %78 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %41 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %41 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %29 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %27 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %32 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %43 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %47 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %47 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %65 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %18 %
61MBB a.s.
mestská
D33 %41 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %65 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %27 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %18 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %65 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %32 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %33 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %18 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %43 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %76 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %25 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %18 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %41 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %28 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %30 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %18 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %18 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %20 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %45 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %18 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %9 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %9 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %41 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %41 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %30 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %41 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %18 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+7 %41 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %43 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %25 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %47 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %40 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %41 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %18 %
97MsBP
mestská
E12 %65 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %15 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %41 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte