Názov
Kategória
Známka
I
III
IV
VI
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %85 %41 %100 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %83 %94 %100 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %80 %73 %40 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %80 %52 %36 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %78 %12 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %78 %19 %13 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %76 %33 %0 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %75 %28 %63 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %75 %76 %88 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %70 %56 %75 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %70 %67 %25 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %68 %54 %63 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %65 %26 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %65 %73 %94 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %65 %28 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %65 %42 %40 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %65 %48 %25 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %65 %33 %38 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %65 %21 %
17MsBP
mestská
E12 %65 %29 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %65 %29 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %65 %36 %25 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %38 %100 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %60 %62 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %60 %39 %25 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %58 %16 %25 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %58 %57 %100 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %58 %33 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %55 %38 %14 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %55 %79 %40 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %55 %77 %100 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %55 %56 %34 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %49 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %53 %45 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %53 %67 %84 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %53 %29 %66 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %50 %64 %100 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %50 %12 %31 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %47 %5 %40 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %47 %48 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %47 %24 %40 %
42BIONT, a.s.
štátna
C-46 %45 %33 %100 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %45 %40 %38 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %45 %29 %14 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %45 %17 %0 %
Priemer
C-47 %43 %34 %36 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %43 %19 %40 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %43 %30 %18 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %43 %41 %40 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %41 %26 %25 %
49Horezza, a.s.
štátna
E+7 %41 %24 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %41 %26 %14 %
49MBB a.s.
mestská
D33 %41 %40 %25 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %41 %15 %25 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %41 %24 %14 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %41 %20 %40 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %41 %50 %40 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %41 %13 %25 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %41 %46 %40 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %41 %33 %40 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %40 %28 %15 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %40 %0 %40 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %35 %34 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %33 %56 %31 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %33 %43 %25 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %32 %7 %25 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %32 %30 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %32 %40 %34 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %30 %15 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %30 %33 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %30 %48 %13 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %30 %19 %0 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %29 %43 %39 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %29 %30 %63 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %28 %5 %13 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %27 %40 %81 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %27 %21 %19 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %25 %52 %31 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %25 %23 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %25 %8 %0 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %20 %27 %31 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %18 %29 %19 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %33 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %18 %17 %25 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %0 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %18 %21 %25 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %18 %35 %40 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %18 %11 %0 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %18 %2 %0 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %18 %11 %0 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %18 %19 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %28 %75 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %18 %2 %13 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %18 %48 %0 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %15 %10 %25 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %43 %13 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %13 %53 %78 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %9 %21 %18 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %9 %22 %40 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %9 %19 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte