Názov
Kategória
Známka
I
III
IV
V
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %65 %73 %83 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %53 %45 %56 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %83 %94 %90 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %30 %48 %58 %
5Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %50 %12 %54 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %41 %26 %5 %
7Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %40 %28 %25 %
7Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %65 %29 %40 %
9Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %45 %40 %83 %
9Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %75 %28 %65 %
9Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %78 %19 %43 %
9Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %45 %29 %33 %
9Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %35 %34 %25 %
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %28 %5 %49 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %68 %54 %15 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %41 %33 %63 %
17SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %32 %30 %13 %
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %32 %7 %15 %
18Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %13 %53 %44 %
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %25 %52 %5 %
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %65 %48 %3 %
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %25 %8 %15 %
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %9 %21 %18 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %33 %43 %18 %
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %18 %19 %20 %
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %65 %36 %15 %
20Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %65 %42 %25 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %80 %52 %80 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %80 %73 %71 %
29Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %47 %5 %5 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %55 %77 %49 %
29TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %41 %50 %23 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %53 %29 %41 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %18 %21 %40 %
34Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %29 %43 %3 %
34Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %58 %33 %66 %
37Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %65 %28 %63 %
38Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %50 %64 %20 %
38Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %18 %2 %15 %
38Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %9 %19 %0 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %55 %79 %78 %
41Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %60 %62 %86 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %13 %43 %64 %
41MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %13 %
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %33 %56 %63 %
41Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %45 %17 %13 %
41Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %53 %67 %58 %
41Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %32 %40 %5 %
41Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %38 %65 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %65 %21 %28 %
51Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %58 %16 %45 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %58 %57 %66 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %43 %41 %0 %
51EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %27 %40 %0 %
51Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %75 %76 %5 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %41 %20 %5 %
57Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %70 %67 %88 %
58Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %18 %17 %46 %
58Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %13 %
58Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %30 %19 %15 %
61Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %55 %38 %56 %
61Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %33 %10 %
61Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %60 %39 %65 %
61Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %55 %56 %78 %
61Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %18 %28 %13 %
66Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %78 %12 %23 %
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %30 %33 %48 %
Priemer
C-47 %43 %34 %32 %
68BIONT, a.s.
štátna
C-46 %45 %33 %18 %
68Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %27 %21 %58 %
70Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %18 %11 %35 %
70Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %29 %30 %41 %
72Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %47 %48 %35 %
73Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %18 %48 %5 %
74Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %70 %56 %61 %
75Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %53 %49 %20 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %85 %41 %38 %
77Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %47 %24 %5 %
78MBB a.s.
mestská
D33 %41 %40 %0 %
79TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %9 %22 %15 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %20 %27 %5 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %18 %35 %56 %
82Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %40 %0 %0 %
83AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %15 %10 %25 %
83THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %18 %2 %15 %
83Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %41 %46 %0 %
86CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %41 %26 %18 %
86MsBP
mestská
E12 %65 %29 %8 %
88Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %65 %26 %20 %
88SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %41 %24 %5 %
88Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %43 %30 %3 %
91Horezza, a.s.
štátna
E+7 %41 %24 %15 %
91MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %30 %15 %18 %
91Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %76 %33 %5 %
91Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %43 %19 %20 %
91TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %41 %13 %13 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %18 %29 %5 %
96ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %25 %23 %38 %
96Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %41 %15 %15 %
96Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %18 %11 %51 %
100Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %65 %33 %20 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte