Názov
Kategória
Známka
I
II
VI
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %38 %
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %19 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %25 %
2Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %0 %
6Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %
6MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %
6Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %0 %
6Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %40 %
6TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %25 %
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %14 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %18 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %25 %
14MsBP
mestská
E12 %6 %
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %25 %
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %0 %
16Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %40 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %40 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %31 %
22TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %40 %
23MBB a.s.
mestská
D33 %42 %25 %
24Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %40 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %100 %
26Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %75 %
28Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %0 %
29Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %0 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %63 %
32BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %100 %
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %19 %
Priemer
C-47 %43 %36 %
34Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %14 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %
36Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %25 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %34 %
36Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %75 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %25 %
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %0 %
44Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %25 %
45Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %25 %
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %100 %
45Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %40 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %81 %
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %88 %
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %40 %
51Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %
52Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %40 %
52Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %13 %
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %0 %
52Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %31 %
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %0 %
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %84 %
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %34 %
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %100 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %100 %
61Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %13 %
61Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %0 %
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %
65Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %25 %
65Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %39 %
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %40 %
68Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %40 %
68Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %100 %
68TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %40 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %66 %
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %31 %
73Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %25 %
73Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %0 %
73Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %18 %
73Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %25 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %0 %
73Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %25 %
73Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %40 %
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %36 %
82Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %25 %
82Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %78 %
84SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %
85Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %40 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %63 %
87Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %38 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %63 %
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %13 %
87Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %14 %
87Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %
87Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %13 %
93Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %15 %
93Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %14 %
96Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %31 %
97Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %13 %
98Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %
98Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %100 %
100Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte