Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %57 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %33 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %64 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %41 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %77 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %94 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %38 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %73 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %76 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %67 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %40 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %53 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %56 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %28 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %29 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %28 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %54 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %30 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %41 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %73 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %79 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %35 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %19 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %24 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %20 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %50 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %22 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %46 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %33 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %42 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %43 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %33 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %40 %38 %
Priemer
C-47 %43 %34 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %52 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %56 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %40 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %52 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %56 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %12 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %27 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %16 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %10 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %48 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %26 %25 %
43MBB a.s.
mestská
D33 %42 %40 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %39 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %17 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %7 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %21 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %43 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %36 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %67 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %29 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %21 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %21 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %30 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %28 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %38 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %26 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %29 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %24 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %43 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %19 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %2 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %48 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %5 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %8 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %33 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %17 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %11 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %2 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %11 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %19 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %48 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %19 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %19 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %62 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %48 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %23 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %24 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %21 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %49 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %12 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %26 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %33 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %15 %
83MsBP
mestská
E12 %6 %29 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %29 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %28 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %33 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %45 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %34 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %30 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte