Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %94 %90 %100 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %67 %88 %25 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %62 %86 %
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %40 %83 %38 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %73 %83 %94 %
6Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %52 %80 %36 %
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %79 %78 %40 %
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %56 %78 %34 %
9Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %73 %71 %40 %
10Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %57 %66 %100 %
10Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %33 %66 %
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %28 %65 %63 %
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %39 %65 %25 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %38 %65 %100 %
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %43 %64 %13 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %56 %63 %31 %
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %28 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %33 %63 %40 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %56 %61 %75 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %67 %58 %84 %
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %21 %58 %19 %
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %48 %58 %13 %
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %38 %56 %14 %
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %45 %56 %
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %35 %56 %40 %
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %12 %54 %31 %
27Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %11 %51 %0 %
28Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %77 %49 %100 %
28Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %5 %49 %13 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %33 %48 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %17 %46 %25 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %16 %45 %25 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %53 %44 %78 %
34Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %19 %43 %13 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %29 %41 %66 %
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %30 %41 %63 %
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %29 %40 %
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %21 %40 %25 %
39ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %23 %38 %
39Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %41 %38 %100 %
41Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %48 %35 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %11 %35 %0 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %29 %33 %14 %
Priemer
C-47 %43 %34 %32 %36 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %21 %28 %
45AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %10 %25 %25 %
45Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %28 %25 %15 %
45Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %34 %25 %
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %42 %25 %40 %
49Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %12 %23 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %50 %23 %40 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %33 %20 %38 %
51Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %64 %20 %100 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %49 %20 %
51Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %26 %20 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %19 %20 %40 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %19 %20 %0 %
57BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %33 %18 %100 %
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %26 %18 %25 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %15 %18 %
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %21 %18 %18 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %43 %18 %25 %
62Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %24 %15 %
62Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %8 %15 %0 %
62Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %15 %15 %25 %
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %7 %15 %25 %
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %54 %15 %63 %
62THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %2 %15 %0 %
62TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %22 %15 %40 %
62Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %36 %15 %25 %
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %2 %15 %13 %
62Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %19 %15 %0 %
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %40 %13 %0 %
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %17 %13 %0 %
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %30 %13 %
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %17 %13 %0 %
72TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %13 %13 %25 %
72Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %28 %13 %75 %
78Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %33 %10 %
79MsBP
mestská
E12 %6 %29 %8 %
80BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %29 %5 %19 %
80Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %52 %5 %31 %
80Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %26 %5 %14 %
80Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %5 %5 %40 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %27 %5 %31 %
80Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %33 %5 %0 %
80SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %24 %5 %14 %
80Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %76 %5 %88 %
80Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %24 %5 %40 %
80Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %20 %5 %40 %
80Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %40 %5 %34 %
80Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %48 %5 %0 %
92Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %48 %3 %25 %
92Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %30 %3 %18 %
92Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %43 %3 %39 %
95Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %41 %0 %40 %
95EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %40 %0 %81 %
95MBB a.s.
mestská
D33 %42 %40 %0 %25 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %46 %0 %40 %
95Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %0 %0 %40 %
95Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %19 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte