Názov
Kategória
Známka
Spolu
VI
Priemer
C-40 %36 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %94 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %100 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %13 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %31 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %15 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %38 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %63 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %13 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %14 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %13 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %63 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %25 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %78 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %25 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %0 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %18 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %25 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %0 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %25 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %40 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %36 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %40 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %40 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %100 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %40 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %66 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %25 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %39 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %100 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %13 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %0 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %13 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %31 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %84 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %34 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %100 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %25 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %100 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %40 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %81 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %88 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %40 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %25 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %25 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %14 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %25 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %34 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %75 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-41 %100 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %19 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %0 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %63 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %75 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %100 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %40 %
1MBB a.s.
mestská
D34 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %40 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %31 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %40 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %40 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %40 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %25 %
1MsBP
mestská
E18 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %14 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %18 %
1Horezza, a.s.
štátna
E+24 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %0 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %40 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %25 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %19 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %25 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %0 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte