Názov
Kategória
Známka
Spolu
IV
V
VI
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %0 %0 %40 %
2THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %2 %15 %0 %
2Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %2 %15 %13 %
4Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %5 %49 %13 %
5Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %5 %5 %40 %
6Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %7 %15 %25 %
7Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %8 %15 %0 %
8AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %10 %25 %25 %
9Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %11 %51 %0 %
9Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %11 %35 %0 %
11Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %12 %54 %31 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %12 %23 %
13TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %13 %25 %
14MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %15 %18 %
14Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %15 %15 %25 %
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %16 %45 %25 %
17Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %17 %13 %0 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %17 %13 %0 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %17 %46 %25 %
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %19 %20 %40 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %19 %43 %13 %
21Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %19 %20 %0 %
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %19 %15 %0 %
21Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %19 %0 %0 %
25Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %20 %5 %40 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %21 %28 %
27Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %21 %18 %18 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %21 %40 %25 %
27Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %21 %58 %19 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %22 %15 %40 %
31ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %23 %38 %
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %24 %5 %14 %
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %24 %5 %40 %
34Horezza, a.s.
štátna
E+24 %24 %15 %
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %26 %5 %14 %
36CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %26 %18 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %26 %20 %
38Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %27 %5 %31 %
39Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %28 %25 %15 %
40Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %28 %63 %
41Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %28 %13 %75 %
42Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %28 %65 %63 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %29 %33 %14 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %29 %5 %19 %
44MsBP
mestská
E18 %29 %8 %
44Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %29 %40 %
47TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %29 %41 %66 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %30 %13 %
49Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %30 %41 %63 %
50Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %30 %3 %18 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %33 %20 %38 %
52Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %33 %10 %
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %63 %40 %
54Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %33 %66 %
55BIONT, a.s.
štátna
C-41 %33 %18 %100 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %33 %48 %
56Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %33 %5 %0 %
58Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %34 %25 %
Priemer
C-40 %34 %32 %36 %
59Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %35 %56 %40 %
60Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %36 %15 %25 %
61Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %38 %65 %100 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %38 %56 %14 %
63Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %39 %65 %25 %
64Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %40 %83 %38 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %40 %5 %34 %
66EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %40 %0 %81 %
66MBB a.s.
mestská
D34 %40 %0 %25 %
66MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %40 %13 %0 %
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %41 %0 %40 %
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %41 %38 %100 %
71Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %42 %25 %40 %
72Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %43 %64 %13 %
72Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %43 %18 %25 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %43 %3 %39 %
75Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %45 %56 %
76Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %46 %0 %40 %
77Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %48 %3 %25 %
77Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %48 %35 %
79Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %48 %5 %0 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %48 %58 %13 %
81Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %49 %20 %
82TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %50 %23 %40 %
83Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %52 %5 %31 %
83Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %52 %80 %36 %
85Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %53 %44 %78 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %54 %15 %63 %
87Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %56 %61 %75 %
87Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %56 %63 %31 %
87Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %56 %78 %34 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %57 %66 %100 %
91Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %62 %86 %
92Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %64 %20 %100 %
93Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %67 %88 %25 %
94Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %67 %58 %84 %
95Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %73 %71 %40 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %73 %83 %94 %
97Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %76 %5 %88 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %77 %49 %100 %
99Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %79 %78 %40 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %94 %90 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte