Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
IV
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %57 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %33 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %64 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %41 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %77 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %94 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %38 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %73 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %76 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %67 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %40 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %53 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %56 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %28 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %29 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %28 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %54 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %30 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %41 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %73 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %79 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %35 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %19 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %24 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %20 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %50 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %22 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %46 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %33 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %42 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %43 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %33 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %40 %38 %
Priemer
C-40 %43 %34 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %52 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %56 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %40 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %52 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %56 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %12 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %27 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %16 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %10 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %48 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %26 %25 %
43MBB a.s.
mestská
D34 %42 %40 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %39 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %17 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %7 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %21 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %43 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %36 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %67 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %29 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %21 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %21 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %30 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %28 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %38 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %26 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %29 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %24 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %43 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %19 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %2 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %48 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %5 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %8 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %33 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %17 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %11 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %2 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %11 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %19 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %48 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %19 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %19 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %62 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %48 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %23 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %24 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %21 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %49 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %12 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %26 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %33 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %15 %
83MsBP
mestská
E18 %6 %29 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %29 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %28 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %33 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %45 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %34 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %30 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte