Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %94 %90 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %73 %83 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %77 %49 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %45 %56 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %52 %80 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %67 %88 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %57 %66 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %40 %83 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %76 %5 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %67 %58 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %28 %63 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %38 %65 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %73 %71 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %62 %86 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %28 %65 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %79 %78 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %42 %25 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %48 %58 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %54 %15 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %34 %25 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %56 %61 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %29 %40 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %41 %38 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %33 %66 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %64 %20 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %53 %44 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %12 %54 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %56 %78 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %29 %41 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %56 %63 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %29 %33 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %19 %43 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %48 %3 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %43 %64 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %40 %5 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %38 %56 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %33 %63 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %16 %45 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %52 %5 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %28 %25 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %30 %41 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %21 %18 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %33 %18 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %21 %28 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %33 %48 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %39 %65 %
Priemer
C-40 %43 %34 %32 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %12 %23 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %50 %23 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %20 %5 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %33 %10 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %43 %3 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %40 %0 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %30 %13 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %28 %13 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %41 %0 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %48 %35 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %49 %20 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %5 %5 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %36 %15 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %21 %40 %
61MBB a.s.
mestská
D34 %42 %40 %0 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %33 %20 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %21 %58 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %19 %20 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %26 %20 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %7 %15 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %43 %18 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %11 %35 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %19 %20 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %33 %5 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %8 %15 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %35 %56 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %26 %5 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %5 %49 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %19 %15 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %2 %15 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %48 %5 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %27 %5 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %13 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %17 %13 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %17 %46 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %19 %0 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %22 %15 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %15 %15 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %24 %5 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %15 %18 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %26 %18 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %11 %51 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %24 %15 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %30 %3 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %23 %38 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %24 %5 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %0 %0 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %13 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %46 %0 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %29 %5 %
97MsBP
mestská
E18 %6 %29 %8 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %10 %25 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %13 %13 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %2 %15 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte