Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
IV
V
VI
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %2 %15 %0 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %13 %13 %25 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %10 %25 %25 %
4MsBP
mestská
E18 %6 %29 %8 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %29 %5 %19 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %46 %0 %40 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %17 %13 %0 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %0 %0 %40 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %24 %5 %40 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %23 %38 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %30 %3 %18 %
12Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %24 %15 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %11 %51 %0 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %26 %18 %25 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %15 %18 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %24 %5 %14 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %15 %15 %25 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %22 %15 %40 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %19 %0 %0 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %17 %46 %25 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %17 %13 %0 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %40 %13 %0 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %27 %5 %31 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %48 %5 %0 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %2 %15 %13 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %19 %15 %0 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %5 %49 %13 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %26 %5 %14 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %35 %56 %40 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %8 %15 %0 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %33 %5 %0 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %19 %20 %40 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %11 %35 %0 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %43 %18 %25 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %7 %15 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %26 %20 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %19 %20 %0 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %21 %58 %19 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %33 %20 %38 %
40MBB a.s.
mestská
D34 %42 %40 %0 %25 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %21 %40 %25 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %36 %15 %25 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %5 %5 %40 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %49 %20 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %48 %35 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %41 %0 %40 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %28 %13 %75 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %30 %13 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %40 %0 %81 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %43 %3 %39 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %33 %10 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %20 %5 %40 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %50 %23 %40 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %12 %23 %
Priemer
C-40 %43 %34 %32 %36 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %39 %65 %25 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %33 %48 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %21 %28 %
58BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %33 %18 %100 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %21 %18 %18 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %30 %41 %63 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %28 %25 %15 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %52 %5 %31 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %16 %45 %25 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %33 %63 %40 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %38 %56 %14 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %40 %5 %34 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %43 %64 %13 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %48 %3 %25 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %19 %43 %13 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %29 %33 %14 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %56 %63 %31 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %29 %41 %66 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %56 %78 %34 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %12 %54 %31 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %53 %44 %78 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %64 %20 %100 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %33 %66 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %41 %38 %100 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %29 %40 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %56 %61 %75 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %34 %25 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %54 %15 %63 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %48 %58 %13 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %42 %25 %40 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %79 %78 %40 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %28 %65 %63 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %62 %86 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %73 %71 %40 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %38 %65 %100 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %28 %63 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %67 %58 %84 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %76 %5 %88 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %40 %83 %38 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %57 %66 %100 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %67 %88 %25 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %52 %80 %36 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %45 %56 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %77 %49 %100 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %73 %83 %94 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %94 %90 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte