Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
IV
VI
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %40 %0 %40 %
2THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %18 %2 %0 %
2Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %18 %2 %13 %
4Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %28 %5 %13 %
5Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %47 %5 %40 %
6Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %32 %7 %25 %
7Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %25 %8 %0 %
8AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %15 %10 %25 %
9Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %18 %11 %0 %
9Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %18 %11 %0 %
11Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %50 %12 %31 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %78 %12 %
13TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %41 %13 %25 %
14MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %30 %15 %
14Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %41 %15 %25 %
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %58 %16 %25 %
17Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %18 %17 %0 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %45 %17 %0 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %18 %17 %25 %
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %43 %19 %40 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %78 %19 %13 %
21Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %18 %19 %0 %
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %30 %19 %0 %
21Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %9 %19 %0 %
25Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %41 %20 %40 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %65 %21 %
27Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %9 %21 %18 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %18 %21 %25 %
27Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %27 %21 %19 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %9 %22 %40 %
31ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %25 %23 %
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %41 %24 %14 %
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %47 %24 %40 %
34Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %41 %24 %
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %41 %26 %14 %
36CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %41 %26 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %65 %26 %
38Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %20 %27 %31 %
39Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %40 %28 %15 %
40Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %65 %28 %
41Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %18 %28 %75 %
42Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %75 %28 %63 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %45 %29 %14 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %18 %29 %19 %
44MsBP
mestská
E18 %6 %65 %29 %
44Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %65 %29 %
47TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %53 %29 %66 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %32 %30 %
49Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %29 %30 %63 %
50Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %43 %30 %18 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %65 %33 %38 %
52Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %18 %33 %
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %41 %33 %40 %
54Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %58 %33 %
55BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %33 %100 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %30 %33 %
56Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %76 %33 %0 %
58Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %35 %34 %
Priemer
C-40 %43 %43 %34 %36 %
59Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %18 %35 %40 %
60Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %65 %36 %25 %
61Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %65 %38 %100 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %55 %38 %14 %
63Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %60 %39 %25 %
64Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %45 %40 %38 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %32 %40 %34 %
66EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %27 %40 %81 %
66MBB a.s.
mestská
D34 %42 %41 %40 %25 %
66MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %18 %40 %0 %
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %43 %41 %40 %
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %85 %41 %100 %
71Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %65 %42 %40 %
72Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %43 %13 %
72Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %33 %43 %25 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %29 %43 %39 %
75Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %53 %45 %
76Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %41 %46 %40 %
77Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %65 %48 %25 %
77Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %47 %48 %
79Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %18 %48 %0 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %30 %48 %13 %
81Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %49 %
82TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %41 %50 %40 %
83Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %25 %52 %31 %
83Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %80 %52 %36 %
85Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %13 %53 %78 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %68 %54 %63 %
87Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %70 %56 %75 %
87Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %33 %56 %31 %
87Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %55 %56 %34 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %58 %57 %100 %
91Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %60 %62 %
92Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %50 %64 %100 %
93Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %70 %67 %25 %
94Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %53 %67 %84 %
95Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %80 %73 %40 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %65 %73 %94 %
97Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %75 %76 %88 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %55 %77 %100 %
99Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %55 %79 %40 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %83 %94 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte