Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
IV
V
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %57 %66 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %33 %18 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %64 %20 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %41 %38 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %77 %49 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %94 %90 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %38 %65 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %73 %83 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %76 %5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %67 %58 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %40 %0 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %53 %44 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %56 %61 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %28 %13 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %29 %41 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %28 %65 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %54 %15 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %30 %41 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %41 %0 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %73 %71 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %79 %78 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %5 %5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %35 %56 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %19 %20 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %24 %5 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %20 %5 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %50 %23 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %22 %15 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %46 %0 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %63 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %0 %0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %42 %25 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %43 %3 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %33 %20 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %40 %83 %38 %
Priemer
C-40 %47 %34 %32 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %52 %80 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %56 %78 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %40 %5 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %52 %5 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %56 %63 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %12 %54 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %27 %5 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %16 %45 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %10 %25 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %48 %3 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %26 %18 %25 %
43MBB a.s.
mestská
D34 %33 %40 %0 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %39 %65 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %17 %46 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %15 %15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %7 %15 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %21 %40 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %43 %18 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %36 %15 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %67 %88 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %29 %5 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %21 %58 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %21 %18 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %30 %3 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %28 %25 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %38 %56 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %26 %5 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %29 %33 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %24 %5 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %43 %64 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %19 %43 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %2 %15 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %48 %58 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %5 %49 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %8 %15 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %40 %13 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %17 %13 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %33 %5 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %17 %13 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %11 %51 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %2 %15 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %11 %35 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %19 %20 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %48 %5 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %19 %15 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %19 %0 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %62 %86 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %48 %35 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %23 %38 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %24 %15 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %21 %28 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %49 %20 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %12 %23 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %26 %20 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %33 %10 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %15 %18 %
83MsBP
mestská
E18 %12 %29 %8 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %29 %40 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %28 %63 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %33 %48 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %45 %56 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %34 %25 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %30 %13 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %33 %66 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte