Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
V
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %58 %66 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %45 %18 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %50 %20 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %85 %38 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %55 %49 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %83 %90 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %65 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %65 %83 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %75 %5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %53 %58 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %27 %0 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %13 %44 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %70 %61 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %13 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %53 %41 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %75 %65 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %68 %15 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %29 %41 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %43 %0 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %80 %71 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %55 %78 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %47 %5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %18 %56 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %43 %20 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %47 %5 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %41 %5 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %41 %23 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %9 %15 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %41 %0 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %41 %63 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %40 %0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %65 %25 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %29 %3 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %65 %20 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %45 %83 %38 %
Priemer
C-40 %47 %43 %32 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %80 %80 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %55 %78 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %32 %5 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %25 %5 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %33 %63 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %50 %54 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %20 %5 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %58 %45 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %15 %25 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %65 %3 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %41 %18 %25 %
43MBB a.s.
mestská
D34 %33 %41 %0 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %60 %65 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %18 %46 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %41 %15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %32 %15 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %18 %40 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %33 %18 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %41 %13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %65 %15 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %88 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %18 %5 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %27 %58 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %9 %18 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %43 %3 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %40 %25 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %55 %56 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %41 %5 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %45 %33 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %41 %5 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %64 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %78 %43 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %18 %15 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %30 %58 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %28 %49 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %25 %15 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %13 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %13 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %76 %5 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %45 %13 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %18 %51 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %18 %15 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %18 %35 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %18 %20 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %18 %5 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %30 %15 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %9 %0 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %60 %86 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %47 %35 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %25 %38 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %41 %15 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %65 %28 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %20 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %78 %23 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %65 %20 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %10 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %30 %18 %
83MsBP
mestská
E18 %12 %65 %8 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %65 %40 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %65 %63 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %30 %48 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %53 %56 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %35 %25 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %32 %13 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %58 %66 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte