Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %90 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %88 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %86 %
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %83 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %83 %
6Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %80 %
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %78 %
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %78 %
9Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %71 %
10Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %66 %
10Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %66 %
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %65 %
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %65 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %65 %
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %64 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %63 %
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %63 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %61 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %58 %
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %58 %
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %58 %
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %56 %
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %56 %
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %56 %
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %54 %
27Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %51 %
28Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %49 %
28Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %49 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %48 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %46 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %45 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %44 %
34Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %43 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %41 %
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %41 %
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %40 %
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %40 %
39ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %38 %
39Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %38 %
41Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %35 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %35 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %33 %
Priemer
C-40 %47 %43 %32 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %28 %
45AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %25 %
45Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %25 %
45Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %25 %
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %25 %
49Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %23 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %23 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %20 %
51Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %20 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %20 %
51Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %20 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %20 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %20 %
57BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %18 %
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %18 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %18 %
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %18 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %18 %
62Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %15 %
62Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %15 %
62Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %15 %
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %15 %
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %15 %
62THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %15 %
62TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %15 %
62Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %15 %
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %15 %
62Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %15 %
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %13 %
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %13 %
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %13 %
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %13 %
72TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %13 %
72Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %13 %
78Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %10 %
79MsBP
mestská
E18 %12 %6 %8 %
80BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %5 %
80Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %5 %
80Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %5 %
80Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %5 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %5 %
80Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %5 %
80SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %5 %
80Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %5 %
80Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %5 %
80Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %5 %
80Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %5 %
80Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %5 %
92Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %3 %
92Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %3 %
92Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %3 %
95Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %0 %
95EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %0 %
95MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %0 %
95Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %0 %
95Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte