Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
IV
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %73 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %45 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %94 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %48 %
5Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %12 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %26 %
7Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %28 %
7Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %29 %
9Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %40 %
9Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %28 %
9Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %19 %
9Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %29 %
9Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %34 %
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %5 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %54 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %33 %
17SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %30 %
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %7 %
18Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %53 %
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %52 %
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %48 %
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %8 %
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %21 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %43 %
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %19 %
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %36 %
20Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %42 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %52 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %73 %
29Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %5 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %77 %
29TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %50 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %29 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %21 %
34Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %43 %
34Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %33 %
37Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %28 %
38Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %64 %
38Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %2 %
38Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %19 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %79 %
41Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %62 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %43 %
41MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %40 %
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %56 %
41Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %17 %
41Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %67 %
41Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %40 %
41Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %38 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %21 %
51Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %16 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %57 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %41 %
51EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %40 %
51Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %76 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %20 %
57Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %67 %
58Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %17 %
58Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %17 %
58Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %19 %
61Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %38 %
61Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %33 %
61Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %39 %
61Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %56 %
61Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %28 %
66Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %12 %
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %33 %
Priemer
C-40 %47 %43 %34 %
68BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %33 %
68Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %21 %
70Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %11 %
70Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %30 %
72Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %48 %
73Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %48 %
74Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %56 %
75Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %49 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %41 %
77Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %24 %
78MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %40 %
79TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %22 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %27 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %35 %
82Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %0 %
83AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %10 %
83THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %2 %
83Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %46 %
86CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %26 %
86MsBP
mestská
E18 %12 %6 %29 %
88Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %26 %
88SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %24 %
88Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %30 %
91Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %24 %
91MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %15 %
91Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %33 %
91Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %19 %
91TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %13 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %29 %
96ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %23 %
96Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %15 %
96Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %11 %
100Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte