Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
IV
VI
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %33 %38 %
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %29 %19 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %23 %
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %15 %25 %
2Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %11 %0 %
6Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %24 %
6MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %15 %
6Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %33 %0 %
6Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %19 %40 %
6TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %13 %25 %
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %26 %
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %24 %14 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %30 %18 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %26 %25 %
14MsBP
mestská
E18 %12 %6 %29 %
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %10 %25 %
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %2 %0 %
16Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %46 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %0 %40 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %35 %40 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %27 %31 %
22TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %22 %40 %
23MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %40 %25 %
24Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %24 %40 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %41 %100 %
26Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %49 %
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %56 %75 %
28Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %48 %0 %
29Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %48 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %11 %0 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %30 %63 %
32BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %33 %100 %
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %21 %19 %
Priemer
C-40 %47 %43 %34 %36 %
34Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %33 %
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %12 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %38 %14 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %33 %
36Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %39 %25 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %56 %34 %
36Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %28 %75 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %17 %25 %
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %17 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %19 %0 %
44Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %67 %25 %
45Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %16 %25 %
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %57 %100 %
45Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %41 %40 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %40 %81 %
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %76 %88 %
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %20 %40 %
51Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %21 %
52Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %79 %40 %
52Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %62 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %43 %13 %
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %40 %0 %
52Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %56 %31 %
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %17 %0 %
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %67 %84 %
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %40 %34 %
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %38 %100 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %64 %100 %
61Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %2 %13 %
61Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %19 %0 %
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %28 %
65Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %21 %25 %
65Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %43 %39 %
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %33 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %73 %40 %
68Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %5 %40 %
68Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %77 %100 %
68TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %50 %40 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %29 %66 %
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %52 %31 %
73Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %48 %25 %
73Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %8 %0 %
73Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %21 %18 %
73Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %43 %25 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %19 %0 %
73Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %36 %25 %
73Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %42 %40 %
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %52 %36 %
82Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %7 %25 %
82Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %53 %78 %
84SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %30 %
85Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %33 %40 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %54 %63 %
87Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %40 %38 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %28 %63 %
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %19 %13 %
87Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %29 %14 %
87Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %34 %
87Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %5 %13 %
93Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %28 %15 %
93Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %29 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %26 %14 %
96Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %12 %31 %
97Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %48 %13 %
98Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %45 %
98Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %94 %100 %
100Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %73 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte