Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
V
VI
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %65 %20 %38 %
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %18 %5 %19 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %25 %38 %
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %41 %15 %25 %
2Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %18 %51 %0 %
6Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %41 %15 %
6MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %30 %18 %
6Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %76 %5 %0 %
6Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %43 %20 %40 %
6TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %41 %13 %25 %
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %65 %20 %
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %41 %5 %14 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %43 %3 %18 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %41 %18 %25 %
14MsBP
mestská
E18 %12 %6 %65 %8 %
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %15 %25 %25 %
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %18 %15 %0 %
16Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %41 %0 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %40 %0 %40 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %18 %56 %40 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %20 %5 %31 %
22TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %9 %15 %40 %
23MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %41 %0 %25 %
24Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %47 %5 %40 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %85 %38 %100 %
26Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %53 %20 %
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %70 %61 %75 %
28Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %18 %5 %0 %
29Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %47 %35 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %18 %35 %0 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %29 %41 %63 %
32BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %45 %18 %100 %
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %27 %58 %19 %
Priemer
C-40 %47 %43 %43 %32 %36 %
34Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %30 %48 %
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %78 %23 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %55 %56 %14 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %18 %10 %
36Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %60 %65 %25 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %55 %78 %34 %
36Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %18 %13 %75 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %18 %46 %25 %
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %18 %13 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %30 %15 %0 %
44Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %70 %88 %25 %
45Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %58 %45 %25 %
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %58 %66 %100 %
45Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %43 %0 %40 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %27 %0 %81 %
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %75 %5 %88 %
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %41 %5 %40 %
51Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %65 %28 %
52Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %55 %78 %40 %
52Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %60 %86 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %13 %64 %13 %
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %18 %13 %0 %
52Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %33 %63 %31 %
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %45 %13 %0 %
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %53 %58 %84 %
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %32 %5 %34 %
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %65 %65 %100 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %50 %20 %100 %
61Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %18 %15 %13 %
61Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %9 %0 %0 %
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %65 %63 %
65Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %18 %40 %25 %
65Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %29 %3 %39 %
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %58 %66 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %80 %71 %40 %
68Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %47 %5 %40 %
68Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %55 %49 %100 %
68TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %41 %23 %40 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %53 %41 %66 %
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %25 %5 %31 %
73Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %65 %3 %25 %
73Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %25 %15 %0 %
73Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %9 %18 %18 %
73Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %33 %18 %25 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %18 %20 %0 %
73Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %65 %15 %25 %
73Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %65 %25 %40 %
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %80 %80 %36 %
82Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %32 %15 %25 %
82Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %13 %44 %78 %
84SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %32 %13 %
85Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %41 %63 %40 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %68 %15 %63 %
87Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %45 %83 %38 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %75 %65 %63 %
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %78 %43 %13 %
87Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %45 %33 %14 %
87Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %35 %25 %
87Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %28 %49 %13 %
93Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %40 %25 %15 %
93Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %65 %40 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %41 %5 %14 %
96Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %50 %54 %31 %
97Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %30 %58 %13 %
98Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %53 %56 %
98Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %83 %90 %100 %
100Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %65 %83 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte