Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %58 %65 %73 %83 %94 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %70 %53 %45 %56 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %88 %83 %94 %90 %100 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %65 %30 %48 %58 %13 %
5Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %63 %50 %12 %54 %31 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %14 %41 %26 %5 %14 %
7Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %47 %40 %28 %25 %15 %
7Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %62 %65 %29 %40 %
9Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %81 %45 %40 %83 %38 %
9Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %60 %75 %28 %65 %63 %
9Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %50 %78 %19 %43 %13 %
9Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %58 %45 %29 %33 %14 %
9Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %77 %35 %34 %25 %
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %21 %28 %5 %49 %13 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %55 %68 %54 %15 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %33 %41 %33 %63 %40 %
17SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %38 %32 %30 %13 %
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %33 %32 %7 %15 %25 %
18Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %51 %13 %53 %44 %78 %
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %45 %25 %52 %5 %31 %
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %50 %65 %48 %3 %25 %
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %41 %25 %8 %15 %0 %
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %62 %9 %21 %18 %18 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %9 %33 %43 %18 %25 %
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %38 %18 %19 %20 %0 %
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %22 %65 %36 %15 %25 %
20Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %72 %65 %42 %25 %40 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %69 %80 %52 %80 %36 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %37 %80 %73 %71 %40 %
29Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %51 %47 %5 %5 %40 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %65 %55 %77 %49 %100 %
29TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %25 %41 %50 %23 %40 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %52 %53 %29 %41 %66 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %37 %18 %21 %40 %25 %
34Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %38 %29 %43 %3 %39 %
34Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %55 %58 %33 %66 %
37Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %77 %65 %28 %63 %
38Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %51 %50 %64 %20 %100 %
38Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %42 %18 %2 %15 %13 %
38Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %32 %9 %19 %0 %0 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %40 %55 %79 %78 %40 %
41Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %46 %60 %62 %86 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %55 %13 %43 %64 %13 %
41MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %18 %40 %13 %0 %
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %42 %33 %56 %63 %31 %
41Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %26 %45 %17 %13 %0 %
41Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %56 %53 %67 %58 %84 %
41Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %61 %32 %40 %5 %34 %
41Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %65 %38 %65 %100 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %42 %65 %21 %28 %
51Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %51 %58 %16 %45 %25 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %58 %57 %66 %100 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %39 %43 %41 %0 %40 %
51EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %33 %27 %40 %0 %81 %
51Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %64 %75 %76 %5 %88 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %54 %41 %20 %5 %40 %
57Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %68 %70 %67 %88 %25 %
58Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %19 %18 %17 %46 %25 %
58Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %18 %17 %13 %0 %
58Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %35 %30 %19 %15 %0 %
61Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %45 %55 %38 %56 %14 %
61Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %52 %18 %33 %10 %
61Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %26 %60 %39 %65 %25 %
61Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %42 %55 %56 %78 %34 %
61Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %44 %18 %28 %13 %75 %
66Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %46 %78 %12 %23 %
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %42 %30 %33 %48 %
Priemer
C-40 %47 %43 %43 %34 %32 %36 %
68BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %44 %45 %33 %18 %100 %
68Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %31 %27 %21 %58 %19 %
70Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %47 %18 %11 %35 %0 %
70Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %29 %30 %41 %63 %
72Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %30 %47 %48 %35 %
73Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %27 %18 %48 %5 %0 %
74Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %51 %70 %56 %61 %75 %
75Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %35 %53 %49 %20 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %64 %85 %41 %38 %100 %
77Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %13 %47 %24 %5 %40 %
78MBB a.s.
mestská
D34 %33 %42 %41 %40 %0 %25 %
79TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %32 %9 %22 %15 %40 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %46 %20 %27 %5 %31 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %33 %18 %35 %56 %40 %
82Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %46 %40 %0 %0 %40 %
83AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %25 %15 %10 %25 %25 %
83THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %16 %18 %2 %15 %0 %
83Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %10 %41 %46 %0 %40 %
86CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %28 %41 %26 %18 %25 %
86MsBP
mestská
E18 %12 %6 %65 %29 %8 %
88Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %41 %65 %26 %20 %
88SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %40 %41 %24 %5 %14 %
88Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %32 %43 %30 %3 %18 %
91Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %32 %41 %24 %15 %
91MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %42 %30 %15 %18 %
91Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %42 %76 %33 %5 %0 %
91Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %55 %43 %19 %20 %40 %
91TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %13 %41 %13 %13 %25 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %27 %18 %29 %5 %19 %
96ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %28 %25 %23 %38 %
96Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %43 %41 %15 %15 %25 %
96Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %44 %18 %11 %51 %0 %
100Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %47 %65 %33 %20 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte