III. Obstarávanie a majetok

 
Názov
Kategória
III
 
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
85 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
83 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
80 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
80 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
78 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
78 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
76 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
75 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
75 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
70 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
70 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
68 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
65 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
65 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
65 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
65 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
65 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
65 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
65 %
17MsBP
mestská
65 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
65 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
60 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
60 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
58 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
58 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
58 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
55 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
55 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
53 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
53 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
53 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
53 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
50 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
50 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
47 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
47 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
47 %
42BIONT, a.s.
štátna
45 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
45 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
45 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %
Priemer
43 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
43 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
43 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
43 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
41 %
49Horezza, a.s.
štátna
41 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %
49MBB a.s.
mestská
41 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
41 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
41 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
41 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
41 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
41 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
41 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
41 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
40 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
40 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
35 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
33 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
33 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
32 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
32 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
30 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
30 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
30 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
29 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
27 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
27 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
25 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
20 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
18 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
18 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
18 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
18 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
18 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
18 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
18 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
18 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
18 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
18 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
18 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
15 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
13 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
13 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
9 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
9 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
9 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte