Názov
Kategória
II
IV
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %94 %100 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %40 %38 %
3Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %28 %
4Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %34 %
5Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %42 %40 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %57 %100 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %45 %
8Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %52 %36 %
9Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %67 %25 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %38 %100 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %48 %13 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %77 %100 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %41 %100 %
14Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %76 %88 %
15Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %12 %31 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %21 %18 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %29 %
18Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %40 %34 %
19Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %28 %63 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %29 %14 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %73 %94 %
22Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %67 %84 %
23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %54 %63 %
23Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %19 %40 %
25Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %33 %
26Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %43 %13 %
27Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %20 %40 %
28Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %33 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %29 %66 %
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %56 %75 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %53 %78 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %16 %25 %
32Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %64 %100 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %5 %40 %
35Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %19 %13 %
36Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %48 %25 %
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %28 %15 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
47 %11 %0 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %33 %38 %
40Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %12 %
40Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %27 %31 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %0 %40 %
43Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %62 %
44Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %52 %31 %
45Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %38 %14 %
45Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %30 %63 %
47BIONT, a.s.
štátna
44 %33 %100 %
47Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %11 %0 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %28 %75 %
Priemer
43 %34 %36 %
50Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %15 %25 %
51Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %33 %0 %
51Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %2 %13 %
53Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %56 %34 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %21 %
54MBB a.s.
mestská
42 %40 %25 %
54Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %33 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %15 %
57Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %56 %31 %
59Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %8 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %26 %
61Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %79 %40 %
61SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %24 %14 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %41 %40 %
64SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %30 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %19 %0 %
64Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %43 %39 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %21 %25 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %73 %40 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %19 %0 %
70Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %49 %
71EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %40 %81 %
71Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %7 %25 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %35 %40 %
74Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %33 %40 %
75Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %30 %18 %
75Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %19 %0 %
77Horezza, a.s.
štátna
32 %24 %
77TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %22 %40 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %21 %19 %
80Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %48 %
81CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %26 %25 %
81ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %23 %
83BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %29 %19 %
83Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %48 %0 %
85Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %39 %25 %
86Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %17 %0 %
87TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %50 %40 %
88AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %10 %25 %
89Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %36 %25 %
90Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %5 %13 %
91Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %17 %25 %
92MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %40 %0 %
92Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %17 %0 %
94THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %2 %0 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %26 %14 %
96Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %24 %40 %
97TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %13 %25 %
98Vadaš s.r.o.
mestská
10 %46 %40 %
99Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %43 %25 %
100MsBP
mestská
6 %29 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte