Názov
Kategória
II
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %94 %90 %
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %79 %78 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %77 %49 %
4Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %76 %5 %
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %73 %83 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %73 %71 %
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %67 %58 %
8Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %67 %88 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %64 %20 %
10Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %62 %86 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %57 %66 %
12Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %56 %61 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %56 %63 %
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %56 %78 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %54 %15 %
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %53 %44 %
17Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %52 %5 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %52 %80 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %50 %23 %
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %49 %20 %
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %48 %5 %
21Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %48 %58 %
23Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %48 %3 %
23Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %48 %35 %
25Vadaš s.r.o.
mestská
10 %46 %0 %
26Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %45 %56 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %43 %64 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %43 %18 %
27Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %43 %3 %
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %42 %25 %
31Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %41 %38 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %41 %0 %
33EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %40 %0 %
33MBB a.s.
mestská
42 %40 %0 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %40 %13 %
36Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %40 %5 %
37Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %40 %83 %
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %39 %65 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %38 %56 %
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %38 %65 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %36 %15 %
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %35 %56 %
Priemer
43 %34 %32 %
43Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %34 %25 %
44Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %33 %48 %
44Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %33 %5 %
46BIONT, a.s.
štátna
44 %33 %18 %
47Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %33 %66 %
48Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %33 %10 %
48Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %33 %63 %
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %33 %20 %
51Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %30 %3 %
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %30 %41 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %30 %13 %
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %29 %41 %
55BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %29 %5 %
55MsBP
mestská
6 %29 %8 %
55Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %29 %40 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %29 %33 %
59Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %28 %65 %
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %28 %13 %
61Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %28 %63 %
62Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %28 %25 %
63Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %27 %5 %
64CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %26 %18 %
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %26 %20 %
66Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %26 %5 %
67Horezza, a.s.
štátna
32 %24 %15 %
68SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %24 %5 %
68Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %24 %5 %
70ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %23 %38 %
71TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %22 %15 %
72Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %21 %18 %
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %21 %40 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %21 %58 %
75Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %21 %28 %
76Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %20 %5 %
77Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %19 %43 %
77Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %19 %20 %
77Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %19 %15 %
77Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %19 %0 %
81Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %19 %20 %
82Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %17 %46 %
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %17 %13 %
83Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %17 %13 %
85Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %16 %45 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %15 %18 %
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %15 %15 %
88TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %13 %13 %
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %12 %23 %
90Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %12 %54 %
91Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %11 %51 %
91Transpetrol, a.s.
štátna
47 %11 %35 %
93AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %10 %25 %
94Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %8 %15 %
95Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %7 %15 %
96Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %5 %5 %
97Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %5 %49 %
98THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %2 %15 %
98Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %2 %15 %
100Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte