Názov
Kategória
II
III
IV
VI
1MsBP
mestská
6 %65 %29 %
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %33 %43 %25 %
3Vadaš s.r.o.
mestská
10 %41 %46 %40 %
4TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %41 %13 %25 %
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %47 %24 %40 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %41 %26 %14 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %18 %2 %0 %
8MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %18 %40 %0 %
8Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %18 %17 %0 %
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %18 %17 %25 %
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %28 %5 %13 %
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %65 %36 %25 %
13AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %15 %10 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %41 %50 %40 %
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %45 %17 %0 %
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %60 %39 %25 %
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %18 %29 %19 %
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %18 %48 %0 %
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %41 %26 %25 %
19ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %25 %23 %
21Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %47 %48 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %27 %21 %19 %
23Horezza, a.s.
štátna
32 %41 %24 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %9 %22 %40 %
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %43 %30 %18 %
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %9 %19 %0 %
27Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %41 %33 %40 %
28EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %27 %40 %81 %
28Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %32 %7 %25 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %18 %35 %40 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %53 %49 %
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %30 %19 %0 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %80 %73 %40 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %18 %21 %25 %
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %32 %30 %
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %18 %19 %0 %
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %29 %43 %39 %
38Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %43 %41 %40 %
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %55 %79 %40 %
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %41 %24 %14 %
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %25 %8 %0 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %65 %26 %
43MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %30 %15 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %33 %56 %31 %
45Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %65 %21 %
45MBB a.s.
mestská
42 %41 %40 %25 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %30 %33 %
48Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %55 %56 %34 %
49Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %76 %33 %0 %
49Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %18 %2 %13 %
51Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %41 %15 %25 %
Priemer
43 %43 %34 %36 %
52BIONT, a.s.
štátna
44 %45 %33 %100 %
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %18 %11 %0 %
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %18 %28 %75 %
55Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %55 %38 %14 %
55Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %29 %30 %63 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %25 %52 %31 %
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %60 %62 %
59Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %78 %12 %
59Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %20 %27 %31 %
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %40 %0 %40 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %65 %33 %38 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %40 %28 %15 %
63Transpetrol, a.s.
štátna
47 %18 %11 %0 %
65Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %65 %48 %25 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %78 %19 %13 %
67Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %58 %16 %25 %
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %50 %64 %100 %
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %47 %5 %40 %
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %70 %56 %75 %
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %13 %53 %78 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %53 %29 %66 %
73Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %18 %33 %
74Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %41 %20 %40 %
75Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %13 %43 %13 %
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %58 %33 %
77Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %68 %54 %63 %
77Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %43 %19 %40 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %53 %67 %84 %
80Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %65 %73 %94 %
81Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %45 %29 %14 %
82Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %75 %28 %63 %
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %32 %40 %34 %
84Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %65 %29 %
85Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %9 %21 %18 %
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %50 %12 %31 %
87Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %75 %76 %88 %
88Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %85 %41 %100 %
89Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %55 %77 %100 %
90Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %65 %38 %100 %
90Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %30 %48 %13 %
92Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %70 %67 %25 %
93Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %80 %52 %36 %
94Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %53 %45 %
95Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %58 %57 %100 %
96Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %65 %42 %40 %
97Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %35 %34 %
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %65 %28 %
99Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %45 %40 %38 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %83 %94 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte